user_mobilelogo
facebook_page_plugin

Open Monumentendag 2021

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

Vrijwilligers gevraagd

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen op Open Monumentendag. Wil je Hoorn eens vanuit een andere kant beleven: geef je op en mail naar secretariaat@omdhoorn.nl !

 

Links naar de landelijke OMD site met meer informatie over de monumentendag in Hoorn en naar de site van Erfgoed gem. Hoorn

 

 Landelijke OMD

 Erfgoed Hoorn

    

Over deze website

De site is aan wijzigingen onderhevig.
Ten aanzien van geplaatste content zie Disclaimer.

ANBI

ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

Stichting Open Monumentendag  Hoorn heeft vezocht aan de belastingdienst om aangemerkt te worden als ‘culturele ANBI’  (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dat houdt in dat Stichting Open Monumentendag Hoorn, in voorkomende gevallen, geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn donaties en giften aan Stichting Open Monumentendag Gouda fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels, zie http://www.belastingdienst.nl/giften/


De navolgende tekst is ter informatie en voornamelijk afkomstig van de belastingdienst.
De Stichting Open Monumentendag Hoorn neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan.

Schenken met belastingvoordeel
De belastingdienst verlaagt uw belastbaar inkomen met een deel van het geschonken bedrag. Eenmalige schenkingen hebben een ondergrens van 1% van het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3) van u en uw partner; verder een bovengrens van 10%. Op internet vindt u een handige rekenformule, zie hiervoor: http://www.berekenhet.nl/schenken-en-erven/index

 

Stichting Open Monumentendag Hoorn als een culturele ANBI. Onze begunstigers hebben hierdoor een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Schenken met meer belastingvoordeel
Als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is dit volledig aftrekbaar van de belasting. En krijgt u een deel van dat bedrag terug. Dat noemt de belasting een periodieke schenking.
U bepaalt zelf de hoogte van deze periodieke schenking en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst, een modelovereenkomst hiervoor vindt u op de website van de belastingdienst. Een kopie hiervan stuurt u aan de penningmeester van Stichting Open Monumentendag Hoorn. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.